mandag den 29. december 2014

Han er der bare...

Hvad vil det egentlige sige at eksistere. Altså sådan rigtigt at eksistere? Ikke blot være til stede, men at eksistere?  Nogle vil påstå, at mennesket eksisterer indtil det ikke eksistere længere. Altså ligesom dyrene! Men det er en biologisk eksistens. Og der må for guds skyld være forskel på mennesker og dyr? Eller er der?

Vi ved at dyrenes eksistens ikke kalder på refleksion af nogen art. De eksisterer bare. De er der bare. Og hvis mennesket også bare var der, altså bare overtog det, der allerede var givet, ja, så er der faktisk ingen forskel på mennesker og dyr. Hvis det nævnte er tilfældet, så er man spidsborger i kierkegaardsk forstand.

Spidsborgeren er ligesom døde fisk i vand – han følger bare strømmen. Han er der bare. Spørger man ham, hvorfor han er blevet gift i en kirke eller i et tempel, så ville han typisk replicere som følger: ” jamen, det gør alle, så det gjorde jeg også bare”.  Samme svar ville man få, hvis man spurgte ham, hvorfor han døbt sit barn. Men man kan egentlig heller ikke forvente andet fra ham. For han er der bare – altså ligesom en streg i en stregkode, som er en streg blandt mange andre streger. Han eksisterer med andre ord ikke - han er der bare.
Men er det overhovedet en acceptabel måde at leve på? Altså bare gør som alle andre -  fordi... det gør man jo?!   

tirsdag den 23. december 2014

Mine bevægelser

Jeg løber – ikke kun fordi det er sundt
Jeg løber – ikke for at blive set
Jeg løber – ikke kun fordi det er en slags samfundstjeneste
Jeg løber – ikke for at facebooke mine tider
Jeg løber – ikke kun fordi jeg elsker friluftsliv
Jeg løber – ikke for at spare et fitness.dk-kontingent
Jeg løber – ikke kun fordi jeg kan spise en pizza ubekymret
Jeg løber – ikke for at hæve mig selv
Jeg løber – ikke kun for at forbedre PR
Jeg løber – fordi, når jeg løber, så bevæger jeg ind i min indre natur

Derfor løber jeg!


Glædelig Jul og godt nytår! 


tirsdag den 7. oktober 2014

Indisk idioti

Indere  og srilankanere - herunder tamiler - har et mærkværdigt anlæg for at sætte deres lokale filmstjerner, politikere og historiske personligheder på et piedestal og dyrke dem som var de guddommelige. Denne praksis er ikke kun dumt, men endsige et demokratisk og akademisk problem. Det sidste kan bedste eksemplificeres med henvisning til journalisten og debattøren A.Roy, som har fået en sag om halsen, for at have stillet sig kritisk over for den gængse fortælling om landsfaderen, Mahatma Gandhi.
I Tamilnadu truer borgerne med selvmord, fordi domstolen har fundet toppolitikeren, Jayalaitha, skyldig i omfattende korruption.

mandag den 4. august 2014

Øen


år 1979

her entrerede jeg verden
imellem slidte hospitalsenge og grædende hænder
på en dejlig ø, siger de
der hurtigt blev slidt ned, ved vi


slidt ned af
                 fantaster
                   utopister
                       patrioter                        
                         nationalister
                            menneskehader
og til sprog onanerende analfabeter


de kunne ikke enes
kunne ikke enes om hvem der var den førstefødte
den førstefødte har jeg jo som bekendt førsteretten
førsteretten til at ødelægge alt liv


og fordi de ikke kunne enes
valgte de at aflive øen i fællesskab


Nu sidder jeg på en ny ø
og skriver poesi..!

fredag den 18. juli 2014

Frivillig overvågning

Spurgte man tilfældige danskere på gaden, en arbitrær solbeskinnet sommerdag, hvad de associerer med DDR og Sovjetunion, så ville mange af dem nok svare ”overvågning. I DDR blev borgerne systematisk overvåget. Staten skulle vide alt.
I den frie verden forbinder vi – med gode grunde – overvågning med krænkelse af den private sfære, og derfor reagerer vi med bål og brand, når nogen overvåger os. Derfor er det ikke desto mere ret tankevækkende at flere og flere i dag frivilligt lader sig overvåge. Hvis man rendte en tilfældig dansk facebook-profil igennem, så kan man få et nogenlunde retvisende billede af den pågældende persons dag. Nogle facebook-brugere lægger så meget privat materiale ud, at det tenderer til frivillig overvågning.


Og det er alt anden lige lidt tankevækkende!

fredag den 11. juli 2014

Fortvivlelse

Du er fortvivlet
fordi du ikke vil være dig selv

du er fortvivlet
fordi du vil se ufortvivlet ud

du er fortvivlet
fordi du vil passes ind i andres fantasi

du er fortvivlet
fordi det offentlige bræk er dig mere nærværende end dit eget åndedræt

du er fortvivlet
fordi du ikke kan følge med

du er fortvivlet
fordi de andre ser bedre ud

du er fortvivlet
fordi du ikke tør at være dig selv

du er fortvivlet
fordi din spidsborgerlighed kvæler din eksistens

du er fortvivlet
fordi du ikke kan se, at du er normal

og det fortvivler dig endeligt!

fredag den 20. juni 2014

Fredagslyrik I


Facebook er en perverteret form for socialisme
Her deler vi ligegyldigheder med hinanden
Ikke for at mætte andre  
men blot for at cementere vores egen overfladiskhedII


Solen brænder igennem min hud
hvor er der aflad på tilbud?
Jeg har solgt min sjæl
ikke til djævelen
men tiden.