onsdag den 27. maj 2015

Et utroligt vigtigt valg


Det forstående folketingsvalg er et utroligt vigtigt valg! Det er et valg, der på mange måder kan vise sig at få stor indflydelse på fremtidens Danmark. Dette valg er tillige et valg mellem to Danmark:

a) Et Danmark, der trods slinger i valsen fortsat agter at værner om fællesskabet og samfundets allersvageste
b) og så et Danmark, hvor uligheden vil blive større, og hvor velbetalte danskere, eksempelvis en som undertegnede, atter vil blive belønnet med en skattelettelse på bekostning af de ufaglærte og de arbejdsløse. 

Netop derfor er det vigtigt, hvis man ønsker et Danmark, hvor man fortsat har fokus på de med de få muligheder, og et Danmark, hvor alle, uanset socialbagrund, har lige muligheder,  at danskerne giver den nuværende regering et nyt mandat. Bevares, den siddende regering, har skuffet på nogle væsentlige punkter - eksempelvis på dagpengeområdet. Men uanset hvad vi nu måtte mene om Helle Thorning-Smith og socialdemokraternes højredrejning, så er alternativet til Helle og den siddende regering meget værre. 

For det, der venter os, hvis Lars Løkke Rasmussen vinder nøglerne til statsministeriet, er et Danmark med stigende ulighed og usolidaritet. Og det kan vi på ingen måde være tjent med i dette ellers så solidariske land. 


lørdag den 23. maj 2015

Hvad er dannelse?

Er det udtryk for dannelse at læse Dostojevskij?
Ja, det tror jeg sagtens, mange vil skrive under på.
Men er det udtryk for dannelse at læse Dostojevskij - siddende i et Ryanair fly?

Tag stilling! Og del dette statement med andre, hvis du er enig!

/ bas kanthavanam

tirsdag den 19. maj 2015

Red barnet

Jeg har det ærligt talt svært, når samfundets svageste bliver brugt som middel i andre menneskers projekter. De ’svage’ befinder sig nu engang i en situation, hvor de af forskellige grunde ikke er stand til at sige fra. Og nogle er dem er endda dybt afhængige af andres hjælp. Her tænker jeg ikke mindst på børn, der af indlysende grunde ikke kan tage vare på sig selv, endsige sige fra, når andre vælger på vegne af dem. Netop derfor har vi voksne en naturgivet pligt til at tænke på deres integritet også.

Når man har med mennesker at gøre, er der altid magt involveret. Det gælder ikke mindst mellem voksne og børn. Magtforholdet kan ikke elimineres – den er uforgængelig – men vi kan derimod vælge at forvalte den magt, vi har over andre på en måde, således næstens integritet ikke nedbrydes.

Derfor kan jeg blive så forbandet forarget, når jeg ser voksne se stort på børnenes sundhed,  identitet og integritet.  Jeg ved ikke, hvor ofte jeg har måtte bide mig selv i tungen, for at undgå en konfrontation med forældre, som, uden hensynstagen til deres børn, stod og inhalerede og pustede gift ud i nærheden af børnene. Jeg har som sådan intet imod, at folk ryger – det må folk nu engang selv styre.  Men den mulighed skal deres små børn dæleme da også? Derfor irriterer det mig grænseløst, når fædre og mødre går tur med deres lille barn i barnevognen og en storrygende Cecil i kæften.

Min forargelse er en blanding af vrede og undren. Jeg bliver vred, fordi forældrenes ageren er en manifestering af den menneskelige egoisme og en materialisering af  en ’mit behov’-mentalitet. Og endelig undrer jeg mig over de voksnes manglende refleksionsevne, for det må da være tydeligt for enhver med et nogenlunde velfungerende ratio, at passiv rygning  også er sundhedsskadeligt?

Som forældre har man magt over børn – og den magt skal forvaltes med respekt for børnenes integritet og autonomi.  

tirsdag den 31. marts 2015

Den etiske fordring


Mennesket står altid i forhold, og når man står i forhold, så har man også indirekte påtaget sig et vist ansvar over for det, man nu engang står i forhold til. På bundlinjen, tror jeg, at både de religiøse og humanisterne er enige om ovenstående. Men uenigheden bliver noget mere eksplicit, når man skal afgrænse hvem dette 'forhold' er.

For mange religiøse – dog ikke alle – er ’forholdet’ næsten altid Gud. For en ikke-religiøs humanist ville ’forholdet’ udelukkende være et menneske. Men hermed ikke sagt, at man ikke både kan være religiøs og samtidig have medmennesket som sit primær forhold. Den eksistentialistiske kristendom har bl.a. lagt vægten på tilværelsens eksistentielle sider, som noget af det væsentligste ved den kristen tro. Og læser man Det Nye Testamente og dets mange lignelser nøje, så ville man straks indse at Jesus selv prædikede denne filosofi. Og omvendt skal humanister råbe vagt i gevær, når humanismen sakraliseres og dermed animerer inhumanisme! 

Ifølge Jesus står mennesket altid i forhold til et andet menneske. Denne humanisme præsenteres tydeligt i Bjergprædiken og i buddet om næstekærlighed. Budskabet i det kristne næstekærlighedsbud er da netop at understrege fordringen om, hvordan mennesker skal være over for mennesker, og ikke nødvendigvis hvordan mennesker skal være over for Gud. Dette cementeres flere gange af Jesus. Et sted i Bjergprædiken siger Jesus, at forholdet til sin næste skal prioriteres højere end fx opretholdelsen af de rituelle forpligtelser.  

Menneskets står altid i forhold til et andet menneske. Det er Jesu filosofi og påskens reelle budskab kogt ned til en bouillonterning.

Men Jesu budskab om ubetinget kærlighed til næste bliver i disse dage 'gemt væk' til fordel for forpligtelser over for Gud og kirkens traditioner, dogmatik og PR. 

Menneskets sande forhold er da altid et andet menneske!

Rigtig god ' død og opstandelse'søndag den 8. marts 2015

Den indiske ondskab


I aften, på kvindernes internationale kampdag søndag den 8.marts, viser DR den megen omtalte dokumentar, ‘Indiens døtre’. Dokumentaren, som den indiske regering har forbudt, handler om en gruppevoldtægt,  der rystede det indiske samfund for lidt over 2 år siden.

Her blev en 23-årige studerende, Joity Singh, gruppevoldtaget og lemlæstet i en bus i den indiske storby, og hovedstad, New Delhi.

Joity Singh døde senere af sine kvæstelser. Voldtægten animerede straks mange demonstrationer i Indien, og det stod snart klart, at det indiske samfund abonnerede på et stærkt reaktionært og nederdrægtigt syn på kvinder.   


I nærværende blog vil jeg diskutere ovenstående - men fra et filosofisk perspektiv. Voldtægten af Joithy er meget mere end en voldtægt. Den er snarere udtryk for en ondskab og marginalisering af mennesker, som synes at stortrives i det indiske samfund.


Når man filosoferer over en voldtægt eller lignende brutale handlinger, så er det altid med frygt og bævn. For man ønsker for alt i verden ikke at gøre følgende:

  1. Flytte ansvaret væk fra gerningsmændene
  2. Decimere den tragedie, som er hændt offeret
  3. Marginalisere eller banalisere tragedien


Derfor vil jeg, for at undgå evt. misforståelser, gerne slå fast med syv tommer søm, at jeg på ingen måde har intentioner om at banalisere eller decimere den brutale handling, som hændte den stakkels kvinde for 2 år siden. Så er det sagt!

Man skal ikke forsøge at forstå en voldtægt! Men det er legitimt at spørge, hvorfor den slags ondskaber finder sted i visse samfund. Det kan ikke nægtes, at voldtægt  og vold mod  kvinder er et almen globalt problem, men i Indien synes der at herske en decideret voldtægtskultur og en ligegyldiggørelse af kvindekønnet. Hvor kommer denne ondskab fra? Hvorfor behandles kvinder som forbrugsgenstand i Indien? Er det mændene, der er dårligt opdraget eller skyldes det snarere en diskurs, der animerer ligegyldiggørelsen af mennesker? Jeg mener, at vi også bør kigge på det sidste - dog uden at fravriste ansvaret fra bødlerne!

Det er velkendt, at ondskab stortrives i hierarkiske samfund. Et samfund, hvis sociale orden er hierarkisk opdelt og tillader diskrimination af mennesker, har simpelthen nemmere ved at frembringe en institutionaliseret ondskab, end egalitært indstillede samfund. Og dette skyldes ikke mindst, at i hierarkiske samfund kommer hierarkiet altid før mennesket. Og Indien er om nogen et hierarkisk opdelt samfund, hvor racisme og forskelsbehandling synes at stortrives. Grundet det hinduistiske kastesystem er det legitimt, hvis ikke juridisk så åndeligt, at behandle mennesker forskelligt og dårligt. Og derfor ser vi desværre et tegn på en institutionaliseret  ligegyldiggørelse af mennesker - og herunder kvinder - i Indien.
For når man skaber og fastholder en diskurs, der hedder at ‘ikke alle mennesker er lige værdige’, så ville sandsynligheden for diskrimination af mennesker også  være stor! Derfor kommer indernes reaktionære kvindesyn ikke bag på undertegnede - desværre!
Hvis inderne gerne vil forbedre kvindens stilling i det indiske samfund - hvilket de skal -  så er de nødsaget til at se på den bagvedliggende diskurs, der frembringer ondskaber, som den der hændte Joity Singh i 2012!  Kun på denne måde kan livet for kvinder og andre marginaliserede grupper ændres til det bedre i det menneskefjendske Indien!

mandag den 2. marts 2015

Derfor er præstens tro ikke vigtig

Skal præsterne i den danske folkekirke tro på en skabende gud og Jesu fysiske opstandelse, for at forkynde i kirken? Dette spørgsmål blev atter vakt til live med Per Ramsdals bombastiske udmelding i Jyllands Posten den 25.december.

Det evige liv – her og nu
Her sagde Per Ramsdal meget klart at han havde meget svært ved at tro på Jesu fysiske opstandelse. Udmeldingen skabte naturligvis debat, og flere præster på den kristne højrefløj – og nogle politikere fra selvsamme fløj – krævede, imens sagen stadig rullede, Ramsdals afgang.
Diskussionen om hvordan opstandelsen, det evige live, dommedag etc. skal forstås og udlægges er tilbagevendende temaer i folkekirken. Allerede i 1950’erne udfordrede den århusianske professor i teologi, og præst, P.G.Lindhardt det danske kirkesamfund med sin provokerende udmelding om, at han ikke troede på det postjordiske evige liv. En forestilling som de bogstavtro kristne ellers abonnerede på. For P.G.Lindhardt var det evige liv, det levede liv.  Altså det liv vi havde med hinanden – her og nu! Samme eksistensteologiske budskaber adresserede teologien og filosoffen, Johannes Sløk, i flere af sine publikationer. Og præster som Grosbøll og Ramsdal viderefører derfor blot en velkendt eksistensteologisk tradition – en tradition, som, efter alt at dømme, deles af mange folkekirkepræster. Det er bare ikke alle præster, der tør at gamble med deres levebrød. Og det kan man faktisk ikke  fortænke dem i.
Inden for dansk kirkehistorie har vi nemlig flere eksempler på præster, som var blevet truet på levebrødet grundet deres divergerende bibel- og kristendomssyn. Det mest kendte eksempel på dette er fra 1854/55, hvor den danske filosof, Søren Kierkegaard, tog fløjlshandskerne af og indledte et yderst unødvendigt angreb på den danske folkekirke og dens mange præster. Kierkegaard mente, at præsterne i den danske folkekirke forkyndte pseudokristendom. En kristendom der forhøjede nydelse på bekostning af  Kristi lidse.. Kierkegaard vandt som bekendt ikke kampen.  Og gud ske lov for det!

Ramsdal-sagaen
Men det lader til, at røsterne mod Ramsdal har fået ret, som de havde agt. Hele sagen syntes nemlig at have fået en sjælden uværdig afslutning, idet noget godt kunne tyde på, at Ramsdal er blevet ’presset’ til at trække sine udtalelser tilbage. For den 20.januar kom Ramsdal med en beklagelse og undskyldning. Eller sagt med andre ord: Ramsdal måtte stikke en nødløgn for at dække nogle af sine andre nødløgn, som han, efter eget udsagn, har afgivet i kirken.  
Her kunne man med henvisning til tidens højaktuelle ytringsfrihedsdebat snildt diskutere rimeligheden i at presse en præst til at tie, blot fordi denne syntes at have brugt sin fortolkningsret til at fortolke i nogle ældgamle tekster. Men det ønsker jeg ikke i nærværende sammenhæng. Den diskussion må trykkefrihedsselskabet, og dens tidehvervprædikanter, tage. De har efterhånden også specialiseret sig i at forsvare den lille mands ret til at sige sin uforbeholden mening.  Så mon ikke Ramsdal kan vente sig en hjælpende hånd fra trykkefrihedsselskabets ytringsfrihedsapologeter inden for den nærmeste fremtid?

Hvor vigtig er præsten egentlig?
Men jeg ønsker derimod at vende tilbage til det spørgsmål, som jeg indledte denne artikel med. Nemlig om en folkekirkepræst skal tro på en skabende gud og den fysiske opstandelse, for at fungere som præst i den danske folkekirke? Svaret er et rungende ”ja”, hvis den danske folkekirke vel at mærke var en katolsk kirke. Svaret ville tillige være ’”ja”, hvis præsten var noget særlig – altså hvis præsten havde en sakral særstatus i det sakrale rum, og dermed var et nødvendigt bindeled mellem det hellige og det profane: Altså mellem den transcendente Gud og den syndige immanente verden. Men det er netop ikke tilfældet. Den danske folkekirke hører ikke under den katolsk kirke – den er tværtimod et produkt af en modbevægelse, som opstod i 1500-tallet, og hvis fornemmeste opgave var bl.a. at frigøre gud fra de gejstliges jerngreb. Den lutherske reformation – hvis vi for en kort stund ser bort fra de politiske elementer, som den også var fyldt med – var teologisk set et forsøg på at bringe den enkelte tættere på det hellige udenom det gejstlige mellemled. Derfor er præsten  heller ikke hellig inden for den protestantiske kirke. Og af selvsamme årsager er præstindvielsen heller intet sakramente. Præstens personligt trosforhold er teologisk set sekundært inden for den protestantiske kirke, idet frelsen ikke forudsætter en præst, men tro alene.

Det personlige gudsforhold
Både hos Luther og Kierkegaard er forestillingen om det personlige gudsforhold altafgørende. Frelse er – og bliver – et spørgsmål om at træde i eksistensen og  modtage nåden gennem troen. Det er den enkelte, som i kraft af det absurde, skal tage springet. Det er den enkelte, der skal trodse rationalet og lade sig forarge på paradokset, og så tage det afgørende skridt ud på det dybe vand. Denne proces er en opgave for hiin enkelt. En præst kan ikke pådutte et andet menneske tro. For var det tilfældet, så har man mere eller mindre rullet en væsentlig del af reformationen tilbage – teologisk set.   
Så skal en folkekirkepræst tro på en skabende gud og den fysiske opstandelse, for at være præst i den danske folkekirke? Svaret er nej, idet den danske folkekirke er en protestantisk kirke, og hos Luther er gudsforholdet karakteriseret ved, at det er et forhold uden mellemled.
Men naturligvis skal præsten i en dansk folkekirke ikke stå og læse op af bhagavadgita eller lignende tekster søndag efter søndag. Det er selvsagt præstens opgave at forkynde evangeliet. Men om han så selv tror på det, han forkynder, er en helt anden sag, og det vedkommer ikke andre end ham selv. For i sidste ende er det altid den enkelte, der må tage stilling til, om vedkommende vil tro på det forkyndte ord – trods paradokserne.
Og jeg medgiver, at det umiddelbart godt kan virke en smule paradoksalt, at en præst i den danske folkekirke ikke tror på en skabende gud og Jesu fysiske opstandelse. Men er kristendom overhovedet en mulighed uden paradokserne? Er hele kristendommens grundfortælling ikke et kæmpe paradoks i sig selv?

Bas Kanthavanam, Odense C,
Cand.mag i religionsvidenskab og historie


søndag den 22. februar 2015

Ytringsfriheds- og religiøsfundamentalisme

Oven på terrorangrebet i København den 14 februar er debatten om ytringsfriheden atter vakt til live. Ytringsfrihed og retten til at tegne gud og hvermand er teoretisk set en demokratisk ret, vi skal insistere på at værne om. Men samtidig skal vi tillige være opmærksomme på, at vores insisteren på ytringsfrihed ikke konverteres til en korrumpering af vort eget selvbillede som civiliserede og dannede folk.

Naturligvis skal vi stå fast på vores ret til at ytre os. Retten til at sige fra over for autoriteter er ikke kun en ret, det er tillige en nødvendighed, hvis vi ønsker et åbent samfund. Derfor må vi aldrig tillade love der begrænser vores formelle ret til at sige vores mening. Det kan der, efter min vurdering, ikke være to mening om i et demokrati som vores.
Når det er sagt, for at vende tilbage til vores selvbillede som civiliserede og dannede folk, så synes jeg at satiretegninger, der frembringes udelukkende med det formål at håne og spotte Muhammed, velvidende at disse billeder støder mange muslimers religiøse selvforståelse,  er hverken konstruktive eller nyttige.

Ligesom vi skal insistere på vores demokratiske principper, bør vi også insistere på at være civiliserede og dannede. Nogle gange opfører vi os desværre som en alkoholiseret fætter, vi ikke længere inviterer til familiefester, simpelthen fordi denne ikke besidder almen pli og anstændighed.